Basisschool 't Palet

Vaillantlaan 230 2526 HR Den Haag

  • Het hoofdgebouw aan de Vaillantlaan.
  • De dependance aan de Gerard Doustraat.
  • De dependance aan de Doedijnstraat, tevens tweede inschrijfpunt.
  • In januari 2016 ontvingen we het predicaat excellent en in 2019 het predicaat 'Goed', daar zijn we trots op!

Het team

Toelichting van de school

Basisschool 't Palet heeft een enthousiast en dynamisch team. De personeelsleden dragen er zorg voor dat de leerlingen op 't Palet in een veilige omgeving, de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer de groepsleerkracht ziek is of met verlof, wordt de groep overgenomen door een leerkracht die speciaal is aangesteld voor vervanging. Deze leerkrachten kennen de school en de werkwijze goed, zo wordt de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met het LeerKansenProfiel voor de groepen 1-8. Dit betekent dat onze leerlingen iedere week extra lessen hebben. Naast de reguliere vakken en de extra tijd voor taal en rekenen zetten wij in op kwaliteit binnen de kunstvakken en meer bewegingsonderwijs. Daardoor zijn er veel vakleerkrachten binnen de school aanwezig. Naast de hieronder genoemde vakleerkrachten hebben wij ook een vakleerkracht voor ICT. Door de lestijdverlenging en de inzet van vakleerkrachten verbeteren wij de leerresultaten en worden leerlingen sociaal emotioneel vaardiger. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In leerjaar 1 en 2 wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie; spel is de leidende activiteit om de leerlingen in hun ontwikkeling te volgen en te begeleiden. Op een speelse manier wordt de basis gelegd om later te kunnen lezen, schrijven en rekenen. De jongste leerlingen krijgen een uitgebreid taalaanbod om zo goed mogelijk Nederlands te leren. Samen met de peuterspeelzalen volgen zij het programma "Startblokken". Naast de activiteiten in de klas ontwikkelen de leerlingen zich ook tijdens de gym-, dans-, muziek- en theaterlessen, gegeven door vakleerkrachten. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 6,7 en 8 bieden wij ICT-vaardigheden en techniek in samenwerking met een specialist aan tijdens de lessen wereldoriëntatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op basisschool ´t Palet is veel deskundigheid voor ondersteuning aanwezig, er zijn gedragsspecialisten, RT-ers, NT-2 leerkrachten en gespecialiseerde leerkrachten voor IKT. Voor overige specialistische deskundigheid hebben wij goede externe contacten. Het team is continu in ontwikkeling om kennis te verwerven over specifieke problematieken. Binnen de school beschikken we over schakel/taalgroepen en NT2 onderwijs, deze ondersteuning verzorgen we in de groepjesvariant. Ondanks het feit dat we veel expertise in huis hebben en veel leerlingen in hun onderwijsbehoefte kunnen voorzien zullen we bij iedere aanmelding apart bekijken wat we de leerling kunnen bieden. Elk kind telt maar binnen de actuele gegevens!

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven