Basisschool 't Palet

Vaillantlaan 230 2526 HR Den Haag

  • Het hoofdgebouw aan de Vaillantlaan.
  • De dependance aan de Gerard Doustraat.
  • De dependance aan de Doedijnstraat, tevens tweede inschrijfpunt.
  • In januari 2016 ontvingen we het predicaat excellent en in 2019 het predicaat 'Goed', daar zijn we trots op!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school. Sinds 2021 maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van de IEP waarin ook de vragen over sociale veiligheid verwerkt zijn. De resultaten van de laatste afname in 2023 ziet u hier. Een mooi cijfer van de leerlingen!

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2022 heeft het oudertevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De ouders van Basisschool `t Palet zijn zeer tevreden met hun school. Basisschool `t Palet scoort daarmee sterk hoger dan de benchmark primair onderwijs. Ouders zijn vooral tevreden over de thema’s: leerkracht, directie, algemene ontwikkeling, onderwijs, veiligheid op school, sfeer en communicatie. Kijkend naar het totaalbeeld (de hoogte van de scores, de vergelijking met de benchmark en het percentage ontevreden ouders) zijn er geen concrete verbeterpunten op thema-niveau. Wel zien wij zelf nog verbetering mogelijk op het gebied van de verkeersveiligheid en het plusbeleid. Het laatste punt heeft de aandacht en is reeds in ontwikkeling, de verkeersveiligheid zullen wij ook nader onderzoeken. Wij vinden de samenwerking met de ouders erg belangrijk en het is fijn te weten dat ouders tevreden zijn over de school.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven