Basisschool 't Palet

Vaillantlaan 230 2526 HR Den Haag

  • Het hoofdgebouw aan de Vaillantlaan.
  • De dependance aan de Gerard Doustraat.
  • De dependance aan de Doedijnstraat, tevens tweede inschrijfpunt.
  • In januari 2016 ontvingen we het predicaat excellent en in 2019 het predicaat 'Goed', daar zijn we trots op!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school. Onze school gebruikt hiervoor als meetinstrument de SCOL. In de bijlage ziet u de resultaten van de laatste afname.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De enquête oudertevredenheid heeft plaatsgevonden in juni 2016, maar er was te weinig respons waardoor het resultaat niet valide is. In schooljaar 2020-2021 zullen wij opnieuw de oudertevredenheidsenquête afnemen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven