Basisschool 't Palet

Vaillantlaan 230 2526 HR Den Haag

 • Het hoofdgebouw aan de Vaillantlaan.
 • De dependance aan de Gerard Doustraat.
 • De dependance aan de Doedijnstraat, tevens tweede inschrijfpunt.
 • In januari 2016 ontvingen we het predicaat excellent en in 2019 het predicaat 'Goed', daar zijn we trots op!

In het kort

Toelichting van de school

’t Palet: Samen school zijn!

Basisschool ’t Palet is een ‘Gezonde school’ middenin de Schilderswijk. Wij streven naar het hoogst haalbare voor iedere leerling maar zijn meer dan alleen een taal- en rekenschool. Wij maken weloverwogen keuzes: de activiteiten onder schooltijd staan in relatie tot het onderwijsprogramma en dragen bij aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Wij voeren een actief ouderbeleid om de driehoek ouders-school-omgeving rond het kind te versterken en werken bewust samen met diverse partners in de wijk

Voor meer informatie over de school kijkt u op de schoolsite; www.paletnet.nl.
Tevens kunt u voor vragen altijd contact opnemen met de school en een afspraak maken voor een rondleiding.

De gegevens in dit schoolvenster zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • persoonlijke ontwikkeling
 • eigenheid
 • plezier
 • zinvolheid
 • betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In een schooljaar komen er gemiddeld 680 leerlingen naar school. Zij zijn verdeeld over drie gebouwen in 33 groepen. Gemiddeld zitten er 22 leerlingen in een groep. Al deze leerlingen worden begeleid door een energiek team van ongeveer 100 medewerkers.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
672
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 • Basisschool 't Palet verzorgt zelf de voorschoolse- en tussenschoolse opvang. Voor opvang na schooltijd kunnen ouders bij verschillende centra in de directe omgeving terecht, welke centra dat zijn is afhankelijk van de locatie. 
 • Vanaf groep 5 kunnen leerlingen aansluiten bij het leerorkest. Leerlingen kiezen een instrument en leren dit instrument te bespelen. Iedere maandagmiddag krijgen de leerlingen les van orkestleden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij maken onderscheid tussen een sociaal veilige omgeving en een fysiek veilige omgeving.  

Sociale klimaat

Het sociale klimaat wordt op ’t Palet als zeer stabiel en veilig ervaren. Er wordt veel aandacht aan dit onderwerp besteed in de groep, maar leerlingen worden ook individueel op een goede manier aangesproken. Wij werken met gedragscodes en stappenplannen om ongewenst gedrag te corrigeren

Fysieke klimaat

De BHV-organisatie is opgericht om te zorgen voor de fysieke veiligheid op school. In de praktijk is de veiligheidscoördinator hier het eerste aanspreekpunt voor. Zij houdt zich bezig met ongevallenregistratie, ontruimingsoefeningen, gebouwinspecties, BHV-trainingen enz. Op alle locaties zijn voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners aanwezig.

Terug naar boven