Het Lichtbaken

Georges Bizetstraat 21 2551 ZC Den Haag

Schoolfoto van Het Lichtbaken

Contactgegevens

Het Lichtbaken

Georges Bizetstraat 21
2551 ZC Den Haag

Telefoon:
0703239522
Schoolwebsite:
www.bshetlichtbaken.nl
E-mailadres:
info@lichtbaken.lucasonderwijs.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
81
Aantal leerlingen:
34898
Website schoolbestuur:
www.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)

Terug naar boven