Het Lichtbaken

Georges Bizetstraat 21 2551 ZC Den Haag

  • Schoolfoto van Het Lichtbaken
  • Schoolfoto van Het Lichtbaken
  • Schoolfoto van Het Lichtbaken

In het kort

Toelichting van de school

Het Lichtbaken is een open katholieke basisschool die zich bevindt in de wijk Nieuw-Waldeck in Den Haag. De school behoort tot de stichting Lucasonderwijs. Het Lichtbaken telt circa 220 leerlingen en is een school voor leerlingen uit de wijk, waar iedereen zich thuis kan voelen in een vertrouwde, veilige en open omgeving. Het schoolgebouw bestaat uit tien lokalen, een gymzaal en een centrale hal. Van de groepen 2 tot en met 8 hebben wij allen 1 groep. Van de groepen 1 hebben wij twee groepen.

De school is gelegen in een mooie groenstrook. In de wijk is zijn er veel ruimte en veilige speelplaatsen. Naast Het Lichtbaken ligt wijkcentrum de Geest. De Geest is een welzijnsaccommodatie van Wijkz. In de Geest bevindt zich peuterleerplek Schuitje Varen. Deze leerplek vormt samen met de basisschool Het Lichtbaken een voorschool.

De school is een brede buurtschool en werkt met organisaties uit de wijk samen.
De school investeert in ouders en partners in de wijk en de omgevingsfactoren van de kinderen om zo de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, de omgang met elkaar en de persoonlijke ontwikkeling, van de kinderen te optimaliseren.

Tevens is Het Lichtbaken een Vreedzame School, wat betekent dat aandacht wordt gericht op de omgang met elkaar in en buiten de school. De school heeft zicht op de diverse onderwijsbehoeften van de leerlingen en speelt hier zo goed mogelijk op in. De medewerkers zijn echte professionals die hun bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling (zowel cognitief als sociaal), de opvoeding van de kinderen en aan het vernieuwen van het onderwijs.

Het team staat voor de vier kernwaarden: ‘Vertrouwen’, ‘Veiligheid’, ‘Verbinding’ en ‘Verantwoordelijkheid'.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schoolgrootte

De school telde op 1 februari 2024 197 leerlingen. De school ligt in de Haagse wijk Nieuw Waldeck. De school is wijkgebonden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven