Het Lichtbaken

Georges Bizetstraat 21 2551 ZC Den Haag

Schoolfoto van Het Lichtbaken

In het kort

Toelichting van de school

Het Lichtbaken is een open katholieke basisschool midden in de wijk Nieuw Waldeck. Wij zijn een school voor de hele wijk, waar iedereen zich thuis kan voelen in een vertrouwde, veilige en open omgeving. De school ligt rustig in een mooie groenstrook en heeft ruime en veilige speelplaatsen. Naast de basisschool ligt wijkcentrum de Geest, een welzijnsaccommodatie van VOOR/Welzijn. In de Geest bevindt zich peuterleerplek Schuitje Varen. Deze leerplek vormt samen met de basisschool Het Lichtbaken een voorschool.  

Wij investeren in de ouders, alle partners in de wijk en de omgevingsfactoren van de kinderen om zo de ontwikkeling (cognitief en sociaal) van de kinderen te optimaliseren. Wij willen de kinderen voorbereiden op de samenleving van nu en van morgen en ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en democratische burgers, die aandacht en zorg hebben voor de wereld om hen heen

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het programma De Vreedzame School. Zo hebben we aandacht voor een positief schoolklimaat.

De school heeft zicht op de diverse onderwijsbehoeften van de leerlingen en speelt hier zo goed mogelijk op in. De medewerkers zijn echte professionals die hun bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling (cognitief en sociaal) en de opvoeding van de kinderen en aan het vernieuwen van het onderwijs. Wij hebben hoge verwachtingen van onze kinderen.

Het team staat  voor ‘Plezier, Samen, Kwaliteit en Omgeving’.  

Sinds begin 2014 zijn wij een Brede Buurtschool.  

We hebben 2 groepen 1 en van alle andere groepen (2 tot en met 8) 1 groep.

Het schoolgebouw bestaat uit 10 lokalen, een gymzaal en een ruime centrale hal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier voor iedereen
  • Samen met elkaar
  • Kwaliteit van onderwijs
  • Samen met partners uit de wijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft al jaren een stabiel aantal leerlingen van ongeveer 225.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven