Paschalisschool

Bisschopstraat 3 2596 XH Den Haag

  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool
  • Schoolfoto van Paschalisschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks meten wij de veiligheidsbeleving en tevredenheid van leerlingen van groep 6 t/m 8.

Daarnaast gaan wij regelmatig met kinderen in gesprek over het onderwijs en de school. De leerlingenraad is het gremium dat samen met het team onderwijs- en schoolontwikkeling kan initiëren. Welbevinden van onze leerlingen vinden wij erg belangrijk en daarom wordt daar in de klas wekelijks aandacht aan besteed binnen de lessen 'De Vreedzame School'. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eens in de drie jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder de ouders. De resultaten zijn opgenomen in het rapport. De aandachtspunten worden zorgvuldig bekeken en waar mogelijk opgenomen in ons jaarplan. 

In juni 2021 is de tevredenheidspeiling onder ouders afgenomen. De ouders waarderen de Paschalis met het rapportcijfer 8.54 

De eerstvolgende tevredenheidspeiling wordt in april 2024 afgenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven