Basisschool De Buutplaats

Hoefkade 677 2525 LE Den Haag

 • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
 • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
 • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
 • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
 • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om ouders te helpen hun kind zo goed mogelijk te begeleiden zijn er diverse mogelijkheden op De Buutplaats, zoals:

 • ouderavonden    
 • rapportgesprekken

Deze eerste twee vinden we zo belangrijk dat  we er van uitgaan dat alle ouders bij deze gelegenheden aanwezig zijn !        

 • inloopochtenden bij de peuters en kleuters   
 • koffieochtenden        
 • themaochtenden over opvoeding en onderwijs     
 • gesprekken over uw kind in het bijzonder      
 • deelnemen aan de ouderraad of mr         
 • Ook kunt u een beroep doen op onze schoolmaatschappelijk werker

Samengevat: Wij vinden dat voor goed onderwijs niet alleen kinderen en leerkrachten, maar ook betrokken ouders nodig zijn! 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven