Basisschool De Buutplaats

Hoefkade 677 2525 LE Den Haag

  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats

In het kort

Toelichting van de school

DE BUUTPLAATS, EEN SCHOOL WAAR JE JE VEILIG VOELT    

De naam van de school is bewust gekozen. Een buutplaats is een plaats waar je als kind veilig bent tijdens een spel, zoals bij verstoppertje. De Buutplaats wil een school zijn waar kinderen zich veilig kunnen voelen, dat wil zeggen dat we de kinderen accepteren zoals ze zijn. Vanuit dat vertrekpunt helpen we de kinderen om zich verder te ontwikkelen tot waardevolle mensen. Wij zijn een Vreedzame School.

Wij zijn een school waar we SAMEN LEREN, daarom de Buutplaats!

Samen Leren | Goede resultaten | Bewegen | Overblijf | Voorschool | Kwaliteitszorg | Ouderbetrokkenheid | Vreedzame & Gezonde School | Plezier| Aandacht voor ieder kind

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Vreedzame School
  • Samen Leren
  • Ouderbetrokkenheid
  • Focus op rekenen en taal
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wat is sociale veiligheid ? Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar durven opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen.

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?

De naam van de Buutplaats is bewust gekozen. Een buutplaats is een plaats waar je als kind veilig bent tijdens een spel, zoals bij verstoppertje. De Buutplaats wil een school zijn waar kinderen zich veilig kunnen voelen, dat wil zeggen dat we de kinderen accepteren zoals ze zijn.

Vanuit dat vertrekpunt helpen we de kinderen om zich verder te ontwikkelen tot waardevolle mensen.

Onderwijs geven is voor ons niet alleen het aanbieden van leerstof, zoals bij rekenen en taal. Wij leren de kinderen ook, hoe ze op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt.

Een fijne school kun je alleen zijn als je er samen aan blijft werken. 

Terug naar boven