Basisschool De Buutplaats

Hoefkade 677 2525 LE Den Haag

  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Goede resultaten

Er wordt hard gewerkt op de Buutplaats, door juffen en meesters, maar zeker ook door de kinderen.

We zijn er erg trots op dat we ook goede resultaten behalen. In de afgelopen schooljaren scoorde de Buutplaats dan ook boven het landelijke gemiddelde op de Cito-eindtoets in groep 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Buutplaats hanteert een uitgebreid pakket van toetsen. We gebruiken methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen. Voor de laatstgenoemde toetsen gebruiken we het CITO-leerlingvolgsysteem. Deze worden geanalyseerd en vormen de basis voor het werken op meerdere niveaus in de groepen. De resultaten van de tussentoetsen worden individueel, op groepsniveau en schoolbreed bekeken. Waar nodig wordt bijgestuurd of er worden interventies gepleegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Buutplaats heeft altijd voldoende beoordelingen gehad van de inspectie. De school presteert  ruim boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen.

Terug naar boven