Basisschool De Buutplaats

Hoefkade 677 2525 LE Den Haag

  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats
  • Schoolfoto van Basisschool De Buutplaats

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten proberen we dit eerst intern op te lossen, meestal lukt dit ook wel. Als dit niet lukt proberen we een invaller te vinden, maar de komende jaren zal dat steeds moeilijker worden. In laatste instantie kunnen kinderen met passend werk worden verdeeld over andere groepen, hierover zijn al afspraken gemaakt. Dit verdelen duurt meestal maar een dag. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleutergroepen werken we met heterogene groepen, waarbij kinderen van groep 1 en 2 bij elkaar in de klas zitten en elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren.

Wij bieden het hele jaar door kunstlessen en bewegingsonderwijs voor alle groepen. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om deel te nemen (op individuele basis) aan een project gezonde leefstijl.

Wij zien dit als een rijke en belangrijke aanvulling op ons onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is te zien welke ondersteuning wij kunnen bieden in het kader van Passend Onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven