Schoolvereniging Wolters

Utenbroekestraat 2 2597 PH Den Haag

  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Eigen netwerk

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Wolters hechten wij grote waarde aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. We besteden structureel aandacht voor beweging, kunst, cultuur en creatieve vakken. 

De school heeft hiertoe vakdocenten in dienst ten behoeve van de expressievakken (muziek, beeldende vorming en drama), bewegingsonderwijs en project-onderwijs


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs en onze school

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Primair Onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen voor speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samenwerkingsverband staat aangegeven welke scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband.

De school heeft in 2021 ism SPPOH een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit wordt in 2025 herijkt.

Op basis van het profiel stellen wij vierjaarlijks een Schoolondersteuningsplan op waarin concreet is uitgewerkt hoe wij vorm geven aan de Basisondersteuning. En welk pad wij bewandelen om eventuele extra ondersteuning te bieden. Het Plan is voor ouders van onze school beschikbaar via de schoolwebsite.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken op welke manier wij beter aandacht kunnen besteden aan Executieve Functies. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij bovenstaande vraag 'Werkt uw school samen met een kinderopvangorganisatie?' is het antwoord 'nee', zonder aanvulling, echter wordt die optie niet geboden.

Kortom, wij hebben geen Voor- en Vroegschoolseducatieprogramma en werken hiervoor ook niet samen met een andere partij.

Terug naar boven