Schoolvereniging Wolters

Utenbroekestraat 2 2597 PH Den Haag

  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Schoolvereniging Wolters. Wolters is een neutraal bijzondere basisschool gelegen in de wijk Benoordenhout in 's-Gravenhage. De school telt 17 groepen (8 leerjaren) met in totaal ongeveer 450 leerlingen. Wolters staat voor Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei. Zo bieden wij onderwijs op niveau en dat doen we al sinds 1878.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Plezier
  • Kwaliteit
  • Groei
  • Klassikaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
414
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het pand is een zelfstandige buitenschoolse opvang gevestigd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat op Wolters is warm en respectvol. Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een hechte driehoek. De omgang is informeel waar mogelijk en professioneel als de situatie daar om vraagt. Wij streven naar een veilige leeromgeving voor alle betrokkenen. Hoe wij dat vorm geven is beschreven in ons veiligheidsplan. 

De expertgroep Sociaal Emotionele Leren ontwikkelt initiatieven en denkt mee over de wijze waarop we aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen en het pedagogisch klimaat op onze school en in de klas. 

Het anti-pestprotocol en de meldcode kindermishandling en huiselijk geweld zijn beide onderdeel van het Veiligheidsplan.

Terug naar boven