Schoolvereniging Wolters

Utenbroekestraat 2 2597 PH Den Haag

  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters
  • Schoolfoto van Schoolvereniging Wolters

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquête is afgenomen bij alle aanwezige leerlingen van groep 6 t/m 8 op een willekeurige dag in de laatste twee weken van maart 2024. De leerlingen die deze dag afwezig waren, hebben de vragenlijst niet ingevuld. Daarom is het totaal aantal respondenten lager dan het totaal aantal leerlingen.

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,5

Terug naar boven