Christelijk Basisschool Leyenburg

Edamstraat 2 2547 VR Den Haag

  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg

In het kort

Toelichting van de school

De CBL heeft 21 groepen en 4 peutergroepen. Bij de kleuters beginnen we met ongeveer 20-25 kinderen per groep en in de overige groepen ligt het aantal kinderen tussen de 18 en 27. De gemiddelde groepsgrootte is 24.

Wij werken vanuit de kernwaarden; Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid. Deze 3 kernwaarden zijn de basis van onze pedagogische aanpak; 'De Leyenburgaanpak', welke is gebaseerd op het School Wide Positive Behavior System (SWPBS).

Naast de aandacht voor het pedagogisch klimaat, leveren wij kwaliteit door blijvend te werken aan goede instructies, differentiatie (volgens het Directe Instructie Model) en coöperatieve werkvormen in de klassen.

Binnen de school is een plusklas gerealiseerd.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien doen we samen
  • Leyenburgaanpak
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De CBLeyenburg heeft een beperkte capaciteit wat betreft het leerlingenaantal. We werken daarom met wachtlijsten. Dit voorkomt grote groepen. Het maximum aantal kleuters willen we houden op 30.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
484
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school beschikt over een zeer uitgebreid protocol Sociale Veiligheid, waarin het sociaal veiligheidsbeleid uitgebreid wordt beschreven. Ouders die hierin zijn geïnteresseerd, kunnen deze downloaden van onze website/ schoolapp of op deze pagina.

Onze schoolgids bevat een duidelijke samenvatting van de vele aspecten van dit plan. Iedereen die hierin is geïnteresseerd kan de schoolgids downloaden op onze website: www.leyenburgschool.nl of hem op deze site bekijken. 

De Leyenburgschool werkt met het Leerlingvolgsysteem 'Op School' en met Sometics. Leerkrachten monitoren met behulp van deze systemen hoe de sociale veiligheid wordt ervaren en werken dagelijks aan het welbevinden van onze leerlingen.

Terug naar boven