Christelijk Basisschool Leyenburg

Edamstraat 2 2547 VR Den Haag

  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouderenquête

Eens in de drie jaar zullen wij u vragen om een ouderenquête (Scholen met Succes) in te vullen. De uitkomsten van zo’n ouderenquête zijn voor ons zeer waardevol en worden gebruikt bij het uitzetten van nieuw beleid of het aanpassen van het bestaande beleid

Continue wordt de oudertevredenheid extra uitgevraagd door middel van kleine tussentijdse digitale enquêtes over bepaalde onderwerpen die betrekking hebben op de leerlingen, leerkrachten, ouders en het onderwijs. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven