Christelijk Basisschool Leyenburg

Edamstraat 2 2547 VR Den Haag

  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg
  • Schoolfoto van Christelijk Basisschool Leyenburg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school heeft het doorgaan van de lessen de hoogste prioriteit. Daarom zal een afwezige leerkracht direct vervangen worden door een leerkracht van onze school, die op dat moment beschikbaar is, of er wordt een leerkracht met een andere taak tijdelijk van die taak ontheven en die neemt de lessen over. In het uiterste geval wordt een groep gesplitst en over de andere groepen verdeeld. In uitzonderlijke gevallen volgen wij de stappen uit het noodplan. Het noodplan is op te vragen bij de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De wet op het Primair Onderwijs regelt het aantal lesuren voor de leerlingen van de basisschool. Deze wet bepaalt de verplichte onderwijstijd op 7520 lesuren tijdens de basisschooltijd. Dat is gemiddeld 940 uur per schooljaar. Er is geen verschil in de lestijden tussen de onder-, midden- en bovenbouw. Omdat de leerlingen van de onderbouw (gr 1 t/m 4) minder uren hoeven te maken, krijgen zij extra vrije dagen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om leerlingen met specifieke talenten ook op maat te kunnen begeleiden, werken we steeds meer met digitale en adaptieve methodes en toetsen. Zo kan iedere leerling succeservaringen opdoen. We werken met een plusklas en een op-maat-klas (in groep 8), waarin kinderen met specifieke talenten op maat worden begeleid. Er is tevens een steeds ruimer aanbod met naschoolse activiteiten waar kinderen gestimuleerd worden andere talenten te ontdekken.
We werken intensief samen met onze opvanglocatie 2Samen. Onder begeleiding van Stichting Brede Buurtschool ontwikkelen we ons richting een kindcentrum.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

CB Leyenburg heeft een eigen peuterschool: Peuterschool Leyenburg. Er is een intensieve samenwerking tussen de peuterschool en de basisschool. Wij zorgen altijd voor een 'warme' overdracht.  

Onze peuterschool is gehuisvest in het gebouw naast basisschool Leyenburg. Alle kinderen mogen vanaf 2½ jaar twee dagdelen per week naar de peuterschool komen. Heeft uw kind een indicatie (verkregen via CJG) dan mag het drie dagdelen extra komen. De drie dagdelen, die extra worden afgegeven, worden betaald door de gemeente Den Haag.   

Tijden van de peuterschool:
ochtend: 08.30 - 12.00 uur middag: 12.45 - 15.15 uur
woensdag 8.30 - 12.30 uur, woensdagmiddag gesloten  

Onze peuters stromen op vierjarige leeftijd door naar onze basisschool. Het is van belang uw peuter op tijd in te schrijven op de basisschool. Dit kan via de website www.scohpeuterscholen.nl. U ontvangt direct een bevestiging dat uw inschrijving verstuurd is. Zodra deze verwerkt is in ons administratiesysteem, ontvangt u nog een officiële bevestiging op het  e-mailadres dat u heeft opgegeven. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het inschrijfformulier, kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers op de groep.
Wilt u een rondleiding, dan kunt u hiervoor een afspraak maken op de peuterschool. 

Kinderen die een indicatie hebben gekregen van het consultatiebureau en/of een broertje of zusje al op de basisschool hebben, krijgen voorrang bij plaatsing.  

Indien u vragen heeft over de beschikbaarheid, vergoedingen en betalingen, kunt u terecht bij onze afdeling Planning & Plaatsing. Zij zijn telefonisch bereikbaar op schooldagen tussen 9.00-13.00 uur, tel 070-3110199 en per e-mail: peuterscholen@scoh.nl. Zij staan u graag te woord. 
Als uw kind geplaatst kan worden, wordt u hierover geïnformeerd en ontvangt u een plaatsingsovereenkomst. Zodra deze getekend is, kan uw kind starten op de peuterschool op de datum die is afgesproken. De plaatsing eindigt automatisch als uw kind vier jaar wordt. Mocht u tussentijds de peuteropvang willen beëindigen, is er een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan op iedere dag van de maand. 

We werken aan een goede vertrouwensrelatie, waarin we zaken kunnen bespreken die ons opvallen. 

Bent u geïnteresseerd in onze peuterschool of nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op of kom langs. Wij staan u graag te woord. 

Onze contactgegevens:  Peuterschool Leyenburg Edamstraat 10 2547 VR Den Haag Tel. 070-3253820 | Coördinator: Ingrid van Hintum E-mail: ivhintum@scoh.nl 

Terug naar boven