Nutsschool Laan van Poot

Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag

  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Nutsschool Laan van Poot. Dit SchoolVenster biedt u enig inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Via deze site geven wij u een beeld van onze school. U kunt natuurlijk ook met ons kennismaken op één van de informatieochtenden

(zie website www.nutsschool.nl). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Optimale prestaties
  • Onderwijs op maat
  • Brede ontwikkeling
  • Zelfstandig Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nutsschool Laan van Poot heeft twee kleine instroomgroepen voor de jongste kleuters (groep 1A en 1B). Deze groepen starten in het begin van het schooljaar met 15 leerlingen en worden gedurende het schooljaar groter als leerlingen instromen omdat zij 4 jaar worden. Aan het eind van het schooljaar zitten er ca. 28 leerlingen in de groep. Het leerlingenaantal van de overige groepen (2 t/m 8) is ca. 30 leerlingen. Er zitten totaal ca. 240 leerlingen op Nutsschool Laan van Poot.

Heeft u uw keus op onze school laten vallen, dan bent u van harte welkom op een van onze informatieochtenden. U heeft dan de mogelijkheid de school te bekijken en vragen te stellen. Wij geven u dan alle benodigde informatie: over de gang van zaken op onze school en over de identiteit van de school. Wij geven hierbij aan wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat wij van de ouders verwachten. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk en de kinderen zijn vrij op woensdagmiddag.

Verder zijn er 7 margedagen en 3 margemiddagen waarop alle kinderen vrij zijn (voor de leerkrachten zijn dit studiedagen).

De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt uitgevoerd door de eigen leerkrachten. De kinderen eten een half uur in de klas met hun eigen leerkracht en ze spelen een half uur buiten waarbij er toezicht is van twee teamleden. De kinderen kunnen ook een uur naar huis gaan tussen de middag. De meeste kinderen blijven over.

De kleuters hebben een eigen kleuterplein met zandbak, speeltoestel en veel speelmaterialen.

De groepen 3 t/m 8 spelen op het groene schoolplein voor de school.

Bij slecht weer kunnen de kinderen binnen spelen. De nadruk ligt vooral op ontspanning. Groep 3 heeft een eigen speelruimte naast het lokaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven