Nutsschool Laan van Poot

Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag

  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot
  • Schoolfoto van Nutsschool Laan van Poot

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen via een onafhankelijk bureau “Scholen met succes”. Dit onafhankelijke bureau verzorgt tevredenheidspeilingen voor ouders, leerkrachten en leerlingen. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld en er wordt een vergelijking met andere scholen gemaakt.     

De uitslagen worden gecommuniceerd naar de MR, ouders, leerlingenraad, leerkrachten en het bestuur. Bij iedere uitslag wordt een toelichting geschreven en er worden actiepunten geformuleerd.

Personeelspeiling in 2013

Cijfer Nutsschool Laan van Poot = 8,0 (cijfer landelijk gemiddelde = 7,6)

Ouderpeiling in 2020

Cijfer Nutsschool Laan van Poot = 7,7 (cijfer landelijk gemiddelde = 7,58 )

Het is fijn en belangrijk om de uitslag van de leerlingenpeiling met de kinderen te bespreken. Kinderen kunnen soms op hun eigen manier tegen vragen aan kijken. Door verdiepingsvragen te stellen wordt duidelijk hoe ze de vragen geïnterpreteerd hebben. Een toelichting op de tevredenheidspeiling van de leerlingen kunt u vinden in de extra bijlage. Hierin is ook te lezen aan welke actiepunten de school gaat werken.

 

Tevredenheid
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen via een onafhankelijk bureau "Scholen met succes". Dit bureau verzorgt tevredenheidspeilingen voor ouders, leerkrachten en leerlingen. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld en er wordt een vergelijking met andere scholen gemaakt.

De uitslagen worden gecommuniceerd naar de MR, ouders, leerlingenraad, leerkrachten en het bestuur. Bij iedere uitslag wordt een toelichting geschreven en er worden actiepunten geformuleerd.

Ouderpeiling in 2020: cijfer = 7,7

Personeelspeiling in 2017: cijfer = 8,3

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven