Protestant Christelijke Basisschool De Fontein

Emmalaan 47 1791 AT Den Burg

  • De leerlingen leren om op verschillende manieren het thema te presenteren. Bijvoorbeeld door power point, collage, Kahoot of werkstuk.
  • Naast de gymlessen worden ook andere activiteiten georganiseerd buiten de school.
  • Schoolfoto van Protestant Christelijke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Protestant Christelijke Basisschool De Fontein
  • Naast lessen in de klas gaan wij ook de werkelijke wereld in om te ontdekken en te leren.

In het kort

Toelichting van de school

In dit "SchoolVenster" krijgt u een overzicht en inzicht van De Fontein op Texel.

De (basis-)gegevens van onze school zijn afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie en onze school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit "SchoolVenster" u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school en onze schoolprestaties. Mocht u naar aanleiding van deze gegevens vragen hebben, dan bent u van harte welkom voor een gesprek.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants Christelijk
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Kracht van samen!
  • Vreedzaam
  • Bevorderen zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hebben een continue rooster. Dit betekent dat alle leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag eten en drinken op school. Er zijn geen overblijfkosten. 

Op alle dagen nemen de leerlingen voor de kleine pauze een gezonde hap mee. Voor de grote pauze verwachten wij een gezonde lunch. Het is niet toegestaan dat er koek, chocolade, cake, wafels, taart of andere ongezonde tussendoortjes meegegeven worden. Tevens is frisdrank en ice tea niet toegestaan. 

Voor de lunchtijd worden in de onderbouw en bovenbouw andere tijden gehanteerd.

ochtendpauze: 09.45 – 10.00 uur onderbouw

                      10.00 – 10.15 uur bovenbouw

middagpauze:  11.45 – 12.15 uur onderbouw

                      12.00 – 12.30 uur bovenbouw 

Informatie over voor- en naschoolse opvang, tevens voor vrije dagen en vakanties, kan bij kinderopvang de Olmenhoeve (http://www.kinderopvangtexel.nl) of kinderopvang de Pepermolen (http://www.kinderopvangdepepermolen.nl)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

in het schoolveiligheidsplan zijn verschillende documenten opgenomen, waaronder het pestprotocol, protocol social media en school- en klassenregels.

Terug naar boven