Protestant Christelijke Basisschool De Fontein

Burdetstraat 8 1791 VA Den Burg

  • Dit pannaveld hebben wij kunnen realiseren met opbrengsten van acties en gelden van verschillende fondsen.
  • In ieder blok wordt er aan een thema gewerkt. In de onderbouw vanuit spel en in de midden-bovenbouw vanuit onderzoek.
  • De leerlingen leren om op verschillende manieren het thema te presenteren. Bijvoorbeeld door power point, collage, Kahoot of werkstuk.
  • Naast de gymlessen worden ook andere activiteiten georganiseerd buiten de school.
  • De kinderen van alle groepen kunnen heerlijk spelen op het grote plein.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In april 2014 is er een tevredenheidsonderzoek via WMK-PO bij de leerlingen van groep 4 t/m 8 afgenomen. 128 leerlingen hebben deze vragenlijst ingevuld. De Fontein scoort als school gemiddeld een 3,38. Dat is ruim voldoende.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen gebruiken wij de leerkrachten- en leerlingenlijsten van Zien! De resultaten hiervan gebruiken we ook om de sociale veiligheid en de tevredenheid van de leerlingen in beeld te krijgen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven