Jenaplanschool Antonius Abt

Oberon 17 5221 LT Den Bosch

  • Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius Abt
  • Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius Abt
  • Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius Abt
  • Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius Abt

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar vragen we de kinderen in de hoogste groepen hoe tevreden ze zijn. We willen graag weten of ze het naar hun zin hebben, wat ze van de lessen vinden, en of ze zich veilig voelen.   

We zijn er trots op dat onze bovenbouwers (groep 6, 7 en 8) ons een 7,9 hebben gegeven!

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven