Jenaplanschool Antonius Abt

Oberon 17 5221 LT Den Bosch

  • Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius Abt
  • Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius Abt
  • Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius Abt
  • Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius Abt
  • Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius Abt

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Antonius Abt Jenaplan Kindcentrum.

Ons kindcentrum bevindt zich op twee prachtige locaties in Engelen. Elke locatie biedt onderdak aan Jenaplanschool Antonius Abt en Eigenwijze Kinderopvang.

Elk kind ontdekt en leert op zijn of haar eigen wijze. Ons kindcentrum geeft uw kind alle ruimte om te leren op de manier die bij hem of haar past. We helpen de kinderen te leren met elkaar en van elkaar. We halen buiten naar binnen, en trekken het dorp, de stad, de wereld in. Kinderen krijgen bij ons wortels en vleugels: een wortelstelsel voor een stevige basis, vleugels om uit te vliegen in de maatschappij. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling
  • Eigenaarschap
  • Geluk
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen niet alleen uit Engelen, maar ook uit overige wijken in de gemeente 's-Hertogenbosch, met name West en Centrum. Verder hebben wij door onze regionale functie ook leerlingen uit omliggende plaatsen zoals Vlijmen en Heusden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
366
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven