ATO-basisschool Het Rondeel

Acaciasingel 77 5213 VC Den Bosch

Schoolfoto van ATO-basisschool Het Rondeel

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op de pagina van ATO basisschool Het Rondeel, dé school in de wijk Oost in 's-Hertogenbosch, waar we gaan voor talentontwikkeling. Kinderen met verschillende onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Op Het Rondeel werken we samen, om het beste uit jezelf te halen, zowel op cognitief gebied als voor je persoonlijke vorming. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn onder andere afkomstig van DUO en de Inspectie. Op enkele onderdelen geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Nieuwsgierig naar onze school? Bekijk dan onze gegevens op deze pagina en maak een afspraak om nader kennis te maken.

Team Het Rondeel

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thuisnabij
  • Samen & LOL
  • Kind Centraal
  • Eigenwijs & eigen spoor
  • Vriendschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven