ATO-basisschool Het Rondeel

Acaciasingel 77 5213 VC Den Bosch

  • Schoolfoto van ATO-basisschool Het Rondeel
  • 7 zekerheden van Het Rondeel
  • Visuele weergave van onze organisatie

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage staat de vragenlijst van de leerlingen uit groep 6-7-8.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven