Cornelis Musiusschool

Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft

  • International Primary Curriculum. Thema chocola in groepen 5 en 6.
  • Workshop duurzaamheid.
Hoe maak ik een stroomkring.
  • Groep 7 & 8 koken een lunch voor de kinderen van de hele school. Zij serveren het ook uit.
  • In de zomervakantie is het schoolplein aangelegd. Daar kunnen we nu goed op spelen. Let ook op alle zonnepanelen op het dak!
  • De nieuwe ingang van de school. Op de hoek van de Prins Mauritsstraat en de Nassaulaan.

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek naar de oudertevredenheid heeft voldoende respons gehad om een goed beeld te geven over de tevredenheid van de ouders over de school. 

Wij zijn trots op het gemiddelde cijfer van 7,8.

De uitwerking per gestelde vraag, laat zien waar de tevredenheid het hoogst ligt of waar we nog aan kunnen werken om deze te verbeteren.

De uitkomst zal in het komende schooljaar aan de orde komen bij de Medezeggenschapsraad en in de teamvergaderingen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven