Cornelis Musiusschool

Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft

 • International Primary Curriculum. Thema chocola in groepen 5 en 6.
 • Workshop duurzaamheid.
Hoe maak ik een stroomkring.
 • Groep 7 & 8 koken een lunch voor de kinderen van de hele school. Zij serveren het ook uit.
 • In de zomervakantie is het schoolplein aangelegd. Daar kunnen we nu goed op spelen. Let ook op alle zonnepanelen op het dak!
 • De nieuwe ingang van de school. Op de hoek van de Prins Mauritsstraat en de Nassaulaan.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt inzicht in de resultaten van de Cornelis Musiusschool De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het onderwijs en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Sterke basis taal en rekenen
 • Thematisch onderwijs, IPC
 • Samenwerking & betrokkenheid
 • Zelfbewustzijn & eigenaarschap
 • Duurzaam & gezonde leefstijl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Cornelis Musiusschool is een kleinschalige basisschool en Kindcentrum. De leerlingpopulatie laat een stijgende trend zien. 

De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren verder zal stijgen door:

 • de samenwerking tussen de 3 partijen die samen het Kindcentrum vormen: basisschool Cornelis Musius, Plukkebol/Partou BSO en peutercentrum het Muizenhuis, waardoor we ouders onderwijs, zorg en opvang onder één dak kunnen bieden
 • het 5 gelijke dagen rooster (8.30-14.00 uur, BSO geopend tot 18:30 uur)
 • het kwalitatief sterke schoolconcept: combinatie van basisvakken in de ochtenduren middels het Expliciete Directe Instructiemodel en de inzet van International Primary Curriculum tijdens de middaguren; thematisch werken voor de zaakvakken, techniek, creatieve vakken, samenwerkend leren
 • het volledig gerenoveerde, ruime, lichte, duurzame en energie-neutrale schoolgebouw met mooie, ruime buitenruimte voor veel buitenspeelplezier
 • verschillende nieuwbouwplannen in de omgeving van de school
 • de interne schoolbibliotheek 'De Vindplaats', in samenwerking met DOK Delft
 • een keuken waarin gezonde snacks en maaltijden voor en door kinderen gemaakt kunnen worden en een moestuin waarin groente en fruit gekweekt worden
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Plukkebol/Partou BSO maakt deel uit van het kindcentrum. Zij hebben een mooie locatie in ons gebouw, zodat de kinderen na schooltijd niet van gebouw hoeven te wisselen. De samenwerking maakt een 'warme overdracht' van onderwijs naar opvang en andersom mogelijk. De BSO maakt gebruik maken van alle faciliteiten die het gebouw te bieden heeft, zoals de keuken, de moestuinen, de speelzaal en de buitenspeelruimte. 

Op dit moment zijn er ook andere aanbieders actief voor naschoolse opvang actief; de Lange Keizer en Het Knuffeltje. Zij halen de kinderen om 14:00 uur op school op en brengen ze naar de eigen opvanglocatie, waar de ouders de kinderen aan het einde van de dag weer op kunnen halen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het document Sociaal Veiligheidsbeleid zijn o.a. het anti-pest protocol, het social media/internet gebruik, gedragscodes voor leerkrachten en ouders opgenomen.

Terug naar boven