Christelijke Basisschool Het Mozaïek

v. Alkemadestraat 2 en Caspar Fagelstraat 65 2614 EP Delft

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Het Mozaïek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat de leerlingen zich in hoge mate veilig voelen op school!
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Er zijn weinig respondenten. Ouders ervaren een hoge veiligheidsbeleving. School en MR zien op basis van deze enquete geen verbeterpunten voor het komende schooljaar. De informatie aan ouders nemen we serieus, dit heeft blijvende aandacht. In gang gezette activiteiten om nog elkaar te betrekken zetten wij voort: mogelijkheid voor extra gesprek leerkracht/ouders/leerling in november, thema-avond voor ouders (over nieuwe ontwikkeling in de school), info van de leerkracht via app over het onderwijs en activiteiten in de klas, schoolbrieven, kom-in-de-school momenten. 
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven