CBS de Waterhof

Angolastraat 3 2622 EA Delft

  • Kleuterplein
  • Kleuterplein
  • Schoolfoto van CBS de Waterhof
  • Bibliotheek op school waar lekker lezen centraal staat.
  • Trots! We zijn op de tweede plaats geeindigd bij de verkiezing van de sportiefste school van Nederland in 2022.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingenquête's van beide locaties stemmen tot tevredenheid. We zijn trots op de mooie score die kinderen het onderwijs op onze locaties geven. We hebben vanuit de enquête doelen gesteld gericht op het verbeteren van de relatie tussen leerlingen onderling (regels zichtbaar in iedere groep, gesprekken over pesten en plagen, intensiever richten op sociaal-emotioneel leren). 

Leerkrachten moeten blijven focussen op pesters en gepesten. Vanuit het gesprek moet een veilig klimaat ontstaan, waarin kinderen durven aangeven als zich gepest voelen. Alleen door samenwerking kan dat veilige klimaat blijven bestaan.

Samen (leerlingen en medewerkers) zorgen we voor een opgeruimde, schone school waar het fijn vertoeven is.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Analyse en interpretatie van de vragenlijst is gemaakt. Het stemt ons tot tevredenheid dat bijna alle onderdelen hoger scoren en dat in een tijd dat we vanwege corona weinig fysieke oudercontacten konden onderhouden. We gaan door op de ingeslagen weg en vervolgen de acties. De acties richten zich op goede en duidelijke informatie naar de ouders en op het welbevinden, veiligheidsbeleving van de kinderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven