CBS De Waterhof

Angolastraat 3 2622 EA Delft

  • Kleuterplein
  • Kleuterplein
  • Schoolfoto van CBS De Waterhof
  • Bibliotheek op school waar lekker lezen centraal staat.
  • Met dank aan de Europese Unie.

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Waterhof, een gezonde keuze

Onze school is een open christelijke basisschool waar kinderen onderwijs krijgen van wijze leerkrachten. Het doel van ons onderwijs is dat kinderen nu en straks, individueel en samen, hun plek in de samenleving innemen en een scheppende bijdrage leveren aan een gezonde wereld. Wij doen dat door te onderwijzen in de kernvakken (leerlijn basisvakken gericht op het verwerven van taal- en rekenvaardigheden) en drie andere, bijzondere leerlijnen:

1. Leerlijn ‘Leren bewegen en bewegend leren’;

2. Een leerlijn 'Natuur en techniek' in relatie tot onze omgeving;

3. Een leerlijn 'Ik, Jij, Wij'.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open christelijke school
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Beweegschool
  • ICT als leermiddel
  • Maatschappij gericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totaal aantal leerlingen ligt rond de 250. De leerlingprognose is redelijk stabiel voor de komende jaren. Het genoemde leerlingaantal in de grafiek laat een vertekend beeld zien, door samenvoeging en splitsing van SCO scholen De Bron, De Ark en de Rembrandtschool. De Ark was eerst samen met de Rembrandtschool en is sinds 2019 samengevoegd met de Bron. Ark en Bron zijn samen verder gegaan als CBS De Waterhof met twee locaties in de wijk Tanthof te Delft. De Rembrandtschool is zelfstandig verder gegaan. De school zal door kunnen groeien tot 350 leerlingen.

We hebben leerlingen uit alle sociale lagen van de bevolking. De populatie leerlingen met een niet westerse achtergrond ligt op beide locaties rond het landelijk gemiddelde. 

De kenmerken van de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs, hebben we beschreven in het document Kenmerken Leerlingen. In dit document staan de kenmerken per groep beschreven en de consequenties voor de groep(en) en de school. Dit document kunt u op aanvraag inzien bij de directie. In algemene zin hebben wij –op grond van de kenmerken van de leerlingen- de volgende ontwikkelpunten: aandacht voor reken- en taalonderwijs naast aandacht voor sociaal emotioneel leren.

Het komende jaar staat in het teken van nieuwbouw en hoe we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de fysieke samenvoeging.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle voorschoolse en naschoolse opvang wordt geregeld via externe organisaties. In de schoolgids worden de mogelijkheden die er in de wijk en net buiten de wijk zijn genoemd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven