IKC de Steltloper

Oosterweg 56 9367 RM De Wilp

  • Op het plein is veel ruimte om te spelen.
  • Alle lokalen zijn gebouwd rond onze gemeenschappelijke ruimte, waar kinderen samen kunnen werken aan een opdracht.
  • In de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van Chromebooks, waarop kinderen opdrachten op hun eigen niveau aangeboden krijgen.
  • Spelend leren.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheidspeiling

Eén keer per 3 jaar vullen de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 de leerlingtevredenheidspeiling in. In de bijlage ziet u de uitkomsten van de peiling van mei 2022. De school krijgt het gemiddelde rapportcijfer van 8,2. De leerlingen zijn o.a. tevreden over wat ze leren op school, hoe de leerkracht helpt als dat nodig is en de uitleg door de leerkracht.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In mei 2019 is een oudertevredenheidspeiling uitgevoerd. In de bijlage leest u de resultaten. De onderdelen die blauw gekleurd zijn, scoren gemiddeld een 'goed' en de groene onderdelen 'ruim voldoende'. De resultaten zijn met het team en de MR besproken, waaruit 'sterke kanten' naar voren zijn gekomen en punten waar we de komende jaren extra aandacht aan gaan besteden. U leest dit onder het kopje 'conclusies' in de bijlage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven