IKC de Steltloper

Oosterweg 56 9367 RM De Wilp

  • Op het plein is veel ruimte om te spelen.
  • Alle lokalen zijn gebouwd rond onze gemeenschappelijke ruimte, waar kinderen samen kunnen werken aan een opdracht.
  • In de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van Chromebooks, waarop kinderen opdrachten op hun eigen niveau aangeboden krijgen.
  • Spelend leren.

In het kort

Toelichting van de school

IKC de Steltloper is op 1 augustus 2021 ontstaan door een fusie van OBS De Dorpel, CBS De Wegwijzer en Kindercentrum Babbel.

IKC de Steltloper is de start van een leven lang experimenteren, onderzoeken en leren. In het IKC wordt onderwijs en opvang aangeboden van 0-13 jaar vanuit één visie, één plan en met één team. Van 7.00 tot 18.00 uur kunnen kinderen zich optimaal en in de volle breedte ontwikkelen. Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten die elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering. Die doorlopende ontwikkellijn tussen kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en onderwijs vormt de basisgedachte achter ons integrale kindcentra. Met elkaar voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar en gaan zo samen op weg naar de toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Eigenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op IKC de Steltloper per 1 februari 2023 is 160. Onze leerlingen komen uit het dorp en wijde omgeving. Onze leerlingen komen uit alle sociale lagen van de bevolking. De meeste ouders hebben een MBO-opleiding. Er zijn kinderen uit één-ouder gezinnen, uit gezinnen met twee werkende ouders. Kortom, de populatie van onze school is een mooie afspiegeling van de samenleving.

Op IKC de Steltloper werken we met enkele groepen. Wij werken op school met het jaarklassensysteem. De meeste kinderen gaan alleen aan het einde van een schooljaar door naar een hogere groep. Wanneer het cognitieve én het sociaal-emotionele niveau van een leerling beter aansluit bij het niveau in een hogere of lagere groep, is het mogelijk om tussentijds naar een andere groep te gaan. Met name bij de wulpen en kieviten (groep 1 en 2) vindt dit regelmatig plaats. Bij vrijwel alle vakken wordt de leerstof binnen de groep op verschillende niveaus aangeboden. Sommige leerlingen volgen een vak op een heel ander niveau dan de rest van hun groep. Zij hebben een eigen leerlijn. Het is dan mogelijk om de lessen te volgen in die klas waarvan de leerstof het beste aansluit bij hun niveau.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met een continurooster. Leerlingen gaan tot 14.30 uur naar school. Alleen op woensdag is de eindtijd voor alle leerlingen 12.30 uur. De groepen 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag extra vrij en groep 1 de hele vrijdag. De leerlingen eten tussen de middag op school, onder toezicht van hun eigen leerkracht. Daarna spelen ze een half uur buiten. De voorschoolse en naschoolse opvang wordt georganiseerd door KC Babbel. De kinderen kunnen hier tot 18.00 uur blijven. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven