ibs 't Pompeblêd

Sportloane 2 9271 VN De Westereen

  • Thematisch en ontdekkend leren, binnen en buiten de school!
  • Oog voor elk kind, met een enthousiast team en gezamenlijke activiteiten.
  • Samenwerken en onderzoekend leren op basis van interesse en talent.
  • 21e eeuwse vaardigheden voor jong en oud!
  • Rekenen, spelling en bewegend leren in de buitenlucht!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Ibs 't Pompeblêd.

Deze schoolpagina is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en met aanvulling vanuit onze school. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, welke keuzes we daarin hebben gemaakt en waar onze kwaliteiten liggen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

We vinden communicatie met de ouders erg belangrijk, we hebben tenslotte hetzelfde doel: het beste uit elk kind halen. Samen komen we verder dan alleen!

U bent altijd welkom om even bij ons binnen te stappen.

Team Ibs 't Pompeblêd.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oog voor elk kind
  • Vreedzame school
  • Talentonderwijs
  • Drietalige school
  • Formatief leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmelding nieuwe leerlingen

U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek, rondleiding of aanmelding van uw kind. In het voorjaar (maart) wordt er ook een open dag georganiseerd waar ouders en hun kinderen kennis kunnen maken met de leerkrachten en de school kunnen bekijken. Er is dan de mogelijkheid om uw kind aan te melden. Kinderen die in de loop van het schooljaar vier worden kunnen te allen tijde worden aangemeld. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. De leerkracht van groep 0/1 neemt ongeveer 6 weken voordat het kind op school komt contact met de ouders op en gaat op huisbezoek. Voor hun vierde verjaardag mogen de kinderen in overleg met de leerkracht een aantal dagdelen op school komen proefdraaien. Voor de open dag wordt er door Stichting Roobol een advertentie in de plaatselijke kranten geplaatst.

Aanmelding vervolgonderwijs

De aanmelding van kinderen voor het voortgezet onderwijs gaat via de basisschool. De ouders worden tijdig geïnformeerd over de procedures. In juni zit de leerkracht van groep 8 ook bij het voortgangsgesprek van groep 7 om aan de hand van de Plaatsingswijzer een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs af te geven, zodat leerlingen zich goed kunnen oriënteren tijdens de open dagen in het voortgezet onderwijs. In februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets, waarna door de leerkracht een definitief advies wordt gegeven. Voor 1 april moeten de leerlingen van groep 8 aangemeld zijn bij het voorgezet onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven