De Krullevaar

Keerderberg 25 3453 RD De Meern

  • Op expeditie - samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Utrecht.
  • Sportdagen, toernooien, sponsorloop. Wij houden van bewegen en spelen.
  • Aangepaste leerstof door compact te maken en te verrijken.
  • Museumbezoek, excursies, voorstellingen, gastlessen muziek.
Op De Krullevaar staan creativiteit en kunst en cultuur hoog in het vaandel.
  • We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
Niemand speelt de baas. 
Niemand lacht uit.

Kanjertraining zorgt voor een goede en veilige sfeer.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Gegevens waarderingsvragenlijsten

In maart 2023 zijn er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders, leerlingen van groep 5 tm 8 en het team. Onder de leerlingen is een vragenlijst sociale veiligheid afgenomen. Omdat wij een Kanjerschool zijn hebben we ervoor gekozen de vragenlijst uit Kanvas hiervoor te gebruiken. Voor het tevredenheidsonderzoek die afgenomen is bij het team is de vragenlijst uit Vensters gebruikt. Onder de ouders zijn twee vragenlijsten uitgezet. Een algemene vragenlijst en een vragenlijst nav het thuisonderwijs tijdens de Coronaperiode.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2021 zijn er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders, leerlingen van groep 5 tm 8 en het team. Onder de leerlingen is een vragenlijst sociale veiligheid afgenomen. Omdat wij een Kanjerschool zijn hebben we ervoor gekozen de vragenlijst uit Kanvas hiervoor te gebruiken. Voor het tevredenheidsonderzoek die afgenomen is bij het team is de vragenlijst uit Vensters gebruikt. Onder de ouders zijn twee vragenlijsten uitgezet. Een algemene vragenlijst en een vragenlijst nav het thuisonderwijs tijdens de Coronaperiode.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven