De Krullevaar

Keerderberg 27 3453 RD De Meern

 • Op expeditie - samenwerking met het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Utrecht.
 • Sportdagen, toernooien, sponsorloop, wij houden van bewegen en spelen.
 • Aangepaste leerstof door compact te maken en te verrijken.
 • Museumbezoek, excursies, voorstellingen, gastlessen muziek.
Op De Krullevaar staan creativiteit en kunst en cultuur hoog in het vaandel.
 • We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
Niemand speelt de baas. 
Niemand lacht uit.

Kanjertraining zorgt voor een goede en veilige sfeer.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool De Krullevaar

Leren door vertrouwen, verbinden en verwonderen. Dat staat op basisschool De Krullevaar centraal. De allerleukste speel-leerschool in De Meern!

Een school;

 • met zo'n 370 leerlingen en een enthousiast team;
 • waar iedereen zich thuis voelt;
 • waar we trots zijn om lees- en Kanjerschool te zijn;
 • waarin we coöperatief leren, via - plusgroepen - leerpleinen - projecten - creatieve ateliers;
 • met aandacht voor - wetenschap & techniek - cultuur - muziekles;
 • waar we gebruik maken van - Snappet - Motorische Remedial Teaching - Kurzweil.

Op basisschool De Krullevaar kijken we naar de kinderen en naar hun mogelijkheden. We volgen hun ontwikkeling en vaardigheden en passen ons onderwijs daarop aan. We creëren een fijn leer- en werkklimaat en geven instructie op diverse niveaus, waarbij we elk kind uitdagen. Met andere woorden: er wordt gewoon goed les gegeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • lees- en Kanjerschool
 • coöperatief (samen) leren
 • pluscoaches en leerpleinen
 • projectwerk, ateliers, muziek
 • wetenschap en techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Krullevaar is een school die zich sterk maakt voor goed onderwijs en daar samen met de ouders vorm aan geeft. Met 370 kinderen is De Krullevaar een school die groot genoeg is om een professionele organisatie neer te zetten, maar ook weer niet zo massaal is dat niemand elkaar meer kent.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
368
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden
Leerlingen in het primair onderwijs moeten over acht achtereenvolgende jaren in totaal minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. Het rooster van lestijden en het rooster van vakanties en vrije dagen zijn zodanig opgesteld, dat aan deze eis is voldaan.

Dagelijks gaan de schooldeuren om 08:15 uur open: zo krijgen de ouders de gelegenheid om in alle rust de kinderen naar school te brengen en eventueel de leerkracht kort te spreken. Dit komt ten goede aan de effectieve leertijd, aangezien er dan om 08:30 uur gestart kan worden met de lessen. 

Eén dag in de week krijgen ouders de gelegenheid om tijdens de zogenaamde inloop (08:15-08:40 uur) samen met hun kind het werk te maken en te bekijken. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor meer informatie omtrent het schoolklimaat en veiligheid op De Krullevaar verwijzen wij u door naar onze website.

Terug naar boven