Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Keerderberg 23 3453 RD De Meern

Schoolfoto van Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als de vaste leerkracht afwezig is, is er een invaller in de groep. Zij kunnen aan de hand van de lesplanning met de kinderen werken aan het onderwijs. Daarnaast zal de leerkracht van de parallel klas een helpende hand bieden voor aanvang van de lesdag. Mocht er geen invalleerkracht aanwezig zijn, dan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen binnen Het Veldhuis.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen in groep 1 en 2 werken volgens themaplanning van de methode . Alle cognitieve en creatieve vakken en daarnaast spel en bewegen krijgen evenredig veel aandacht. Dit omdat de lesstof in elkaar verweven is. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt onze school vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.  
Het SOP van onze school wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd en heeft onderstaande inhoud:

1.  Onze school & passend onderwijs
2. Ondersteuningsmogelijkheden van onze school
3. Organisatie van de ondersteuning
4. Planvorming en cyclisch werken

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven