Het Veldhuis

Keerderberg 23 3453 RD De Meern

Schoolfoto van Het Veldhuis

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Het Veldhuis!

De juiste basisschool voor uw kind
In acht jaar basisonderwijs gaat uw kind zo'n 1600 dagen ofwel 7520 uur naar school. Dat is een groot deel van een kinderleven. Wij zijn ons ervan bewust dat we een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van uw kind. Het is daarom belangrijk dat u met zorg de school kiest die het beste bij uw kind en bij u past. Via deze gids willen wij u allereerst iets vertellen over de stichting waar de school deel van uitmaakt, vervolgens over de school. In deze gids willen we u een beeld geven van onze uitgangspunten en doelstellingen. We zetten uiteen hoe we tegen onderwijs en burgerschap aankijken en geven aan hoe de leerlingenzorg is georganiseerd. Daarnaast voorzien wij u via deze gids van de nodige praktische informatie over de stichting en de school van uw kind.

Wijs! - Sterk onderwijs in Utrecht Wijs! is het bevoegd gezag voor katholiek primair onderwijs in Wijk 1?0 van de gemeente Utrecht. Tot de stichting behoren:    Drie Koningenschool (De Meern)                            www.driekoningenschool.nl? Blink (Vleuten/Vleuterweide)                                   www.basisschool-blink.nl Fonkeling (Vleuten/Vleuterweide)                          www.ikcdefonkeling.nl Het Veldhuis (Veldhuis)                                              www.hetveldhuis.nl ?    Sint Bonifatiusschool (Haarzuilens)                         www.stbonifatius.nl                     Willibrordschool (Vleuten)                                        www.willibrordschool-vleuten.nl    Website Wijs!                                                               www.wijs-utrecht.nl    Voor specifieke informatie over onze scholen verwijzen wij u naar de betreffende websites. Het bevoegd gezag van de stichting is het College van Bestuur (CvB). Het CvB wordt gevormd door mevrouw M.H. van den Haak. Zij is de voorzitter van het CvB. Het CvB ontwikkelt in samenspraak met de directeuren het beleid voor de gehele stichting en voert hierover overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het beleid wordt vastgesteld door het CvB en het toezicht is georganiseerd met de Raad van Toezicht.  

Identiteit

Wijs! is een unieke organisatie voor primair onderwijs binnen Nederland. Onze scholen zijn gebaseerd op een katholieke grondslag en algemene katholieke beginselen. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van 5 scholen (4 brinnummers), op 10 locaties, aan de rand van Utrecht en Leidsche Rijn. Onze scholen kennen in een grootstedelijke omgeving een dorps karakter, hoewel dit aan de hand van de schoolgroottes niet direct verwacht zou worden (2993 op 1-10-2021).

Het Veldhuis
Het Veldhuis staat, net als de andere scholen binnen de stichting, voor steengoed onderwijs binnen een heldere gedragscultuur. Op die manier geven we onze leerlingen maximale kansen om hun deelname aan het vervolgonderwijs en aan de samenleving tot een succes te brengen.
Om ruimte te creëren voor excellent onderwijs zet de school, naast het geven van didactisch sterk onderwijs, in op een veilige en vertrouwde schoolcultuur waarin kinderen door leerkrachten in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid. Op onze school heerst er een klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin wangedrag en pesten niet worden getolereerd. Een goed pedagogisch klimaat wordt gerealiseerd in samenwerking met ouders. De school en ouders zijn partners in het opvoeden van kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Oprecht
  • Kwaliteit
  • Verbondenheid
  • Duurzaamheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen van Het Veldhuis komen uit de wijken Veldhuizen, de Balije en Vleuterweide en vormen een goede afspiegeling van de bewoners in deze wijk. Vanaf augustus 2023 krijgen de kinderen onderwijs verdeeld over 10 groepen. In de school is ook kinderenopvang KMN Kind & Co gehuisvest. Zij zijn onze partners in de kinderopvang.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven