Het Veldhuis

Keerderberg 23 3453 RD De Meern

Schoolfoto van Het Veldhuis

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen geven aan tevreden te zijn met de sfeer en het onderwijs op onze school. Wij besteden veel aandacht aan het pedagogisch klimaat in de klas en in de school door onder andere het besteden van aandacht aan "de Gouden Weken", een duidelijk anti-pestprotocol en door het hanteren van heldere regels en afspraken. De leerkrachten werken gedifferentieerd, kijken goed naar de onderwijsbehoefte van ieder kind en zijn duidelijk in hun verwachtingen naar de kinderen toe. Dat draagt bij aan een goed klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid is voor ons erg belangrijk. We werken immers als partners samen in de begeleiding van de leerlingen.
Sinds schooljaar 2019-2020 werken we met een nieuw instrument van DUO om de oudertevredenheid, leerlingtevredenheid (inclusief veiligheid) en medewerkertevredenheid te meten. De resultaten van deze enquêtes worden geanalyseerd en waar nodig worden gerichte interventies gepland. Natuurlijk worden ouders geïnformeerd over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek en over de wijze waarop wij vervolg geven aan de resultaten hiervan.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven