De Klaeter

Jokweg 14 8394 VL De Hoeve

  • De Klaeter is gehuisvest in een mooi traditioneel pand. In 2010 is de school van binnen compleet verbouwd. Er zijn veel ruimtes gecreĆ«erd waar kinderen in kleine groepjes kunnen samenwerken. De fysieke leeromgeving is aan het begin van het schooljaar 2019-2020 aangepakt. Het plein is daagt uit om te leren spelen en bewegen en de leeromgeving binnen is geordend, netjes en prikkelend.
  • De Klaeter is een echte dorpsschool. Een school met een belangrijke functie in het dorp. Hierdoor ontstaat een grote betrokkenheid, waardoor de school en het dorp elkaar versterken. Dit uit zich in de vele activiteiten, die de school samen met mensen uit het dorp organiseert. Bijvoorbeeld de rommelmarkt, verkeersacties, uitjes groencommissie enz..
  • Op de Klaeter vinden we het leren van elkaar en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Regelmatig vinden er groepsoverstijgende activiteiten plaats. Iedere maandag starten we de week coƶperatief en staat er een leerpunt centraal. De gehele week besteden we hier met elkaar aandacht aan.
  • Op onze school vinden wij een goede, rustige sfeer en een respectvolle omgang met elkaar heel belangrijk. Wanneer een kind zich veilig en prettig voelt, kan een kind tot bloei komen. Een sterk punt van onze school is de goede sfeer en het feit dat iedereen elkaar kent.
  • Op de Klaeter gaat het kind steeds zelfstandiger aan de slag om zich de aangeboden kennis eigen te maken. Op deze manier geven de kinderen vorm aan hun eigen leerproces. Ze leren plannen, leren om te gaan met uitgestelde aandacht en leren problemen zelf op te lossen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de uitkomst van de ingevulde vragenlijst, kunnen we constateren dat de leerlingen op onze school zich veilig voelen, betrokken zijn en zich prettig voelen. De basis om te leren is op orde. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze prettige, veilige leeromgeving in stand blijft bij ons op school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven