De Klaeter

Jokweg 14 8394 VL De Hoeve

  • Bewegend leren is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Op De Klaeter passen we dit concept toe binnen onze lessen.
  • De Klaeter staat in een prachtig groene omgeving en dit integreren we in ons onderwijs.
  • Op De klaeter werken we met chromebooks en leren kinderen programmeren. Zo zijn ze goed voorbereid op hun toekomst.
  • Onze school is gehuisvest in een prachtig oud gebouw. De school bestaat al sinds 1876.
  • De lessen bij ons op school vinden zowel ín als buiten de klassen plaats. Buiten leren verhoogd de motivatie bij kinderen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Naar aanleiding van de uitkomst van de ingevulde vragenlijst, kunnen we constateren dat de leerlingen op onze school zich veilig voelen, betrokken zijn en zich prettig voelen. De basis om te leren is op goed orde. Wij zullen er zorg voor dragen dat deze prettige, veilige leeromgeving in stand blijft bij ons op school. Ook in groep 7 en 8 is deze enquête afgenomen, maar gezien de te kleine aantallen kinderen is de uitslag niet zichtbaar. De resultaten van deze groepen komen overeen met de uitkomsten van groep 6.

Tevredenheid
9,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit de ouderenquête komt naar voren dat ouders tevreden zijn met onze school. Bij een miniem percentage kwam iets van pestgedrag naar voren als aandachtspunt. Hierover zijn we direct in overleg met ouders en leerlingen gegaan en binnen een week hebben dit item positief kunnen wijzigen. Het blijft natuurlijk onze voortdurende aandacht houden.
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven