De Klaeter

Jokweg 14 8394 VL De Hoeve

  • De Klaeter is gehuisvest in een mooi traditioneel pand. In 2010 is de school van binnen compleet verbouwd. Er zijn veel ruimtes gecreëerd waar kinderen in kleine groepjes kunnen samenwerken. De fysieke leeromgeving is aan het begin van het schooljaar 2019-2020 aangepakt. Het plein is daagt uit om te leren spelen en bewegen en de leeromgeving binnen is geordend, netjes en prikkelend.
  • De Klaeter is een echte dorpsschool. Een school met een belangrijke functie in het dorp. Hierdoor ontstaat een grote betrokkenheid, waardoor de school en het dorp elkaar versterken. Dit uit zich in de vele activiteiten, die de school samen met mensen uit het dorp organiseert. Bijvoorbeeld de rommelmarkt, verkeersacties, uitjes groencommissie enz..
  • Op de Klaeter vinden we het leren van elkaar en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Regelmatig vinden er groepsoverstijgende activiteiten plaats. Iedere maandag starten we de week coöperatief en staat er een leerpunt centraal. De gehele week besteden we hier met elkaar aandacht aan.
  • Op onze school vinden wij een goede, rustige sfeer en een respectvolle omgang met elkaar heel belangrijk. Wanneer een kind zich veilig en prettig voelt, kan een kind tot bloei komen. Een sterk punt van onze school is de goede sfeer en het feit dat iedereen elkaar kent.
  • Op de Klaeter gaat het kind steeds zelfstandiger aan de slag om zich de aangeboden kennis eigen te maken. Op deze manier geven de kinderen vorm aan hun eigen leerproces. Ze leren plannen, leren om te gaan met uitgestelde aandacht en leren problemen zelf op te lossen.

Het team

Toelichting van de school

Bij de bijlage vindt U een actuele foto van het personeel.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte, en bij geen vervanging geven wij op onze school les in drie combinaties (1,2,3 en 4,5,6 en 7,8). 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken dit schooljaar met vier groepen. Groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7 en groep 8. Alle leerkrachten zijn bevoegd tot het geven van alle vormen van onderwijs. Hieronder valt ook gymnastiekonderwijs. Wij hebben geen specifieke vakdocenten, die structureel aan onze school verbonden zijn. Wel maken we gebruik van gastlessen muziek en gymnastiek. Hierbij wordt gewerkt met lessenseries. Bijv. Djembe, gitaar of atletiek, balanceren enz..

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven van de zorg. Per kind worden doelstellingen voor de komende periode in kaart gebracht. In het groepsplan omschrijven we hoe we de doelstellingen willen halen. Elke 10 weken worden de doelstellingen geëvalueerd. Indien nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke ondersteuning wij kunnen bieden. U kunt dit downloaden door op het onderstaande plaatje van het telraam te klikken.  

Terug naar boven