De Klaeter

Jokweg 14 8394 VL De Hoeve

  • De Klaeter is gehuisvest in een mooi traditioneel pand. In 2010 is de school van binnen compleet verbouwd. Er zijn veel ruimtes gecreëerd waar kinderen in kleine groepjes kunnen samenwerken. De fysieke leeromgeving is aan het begin van het schooljaar 2019-2020 aangepakt. Het plein is daagt uit om te leren spelen en bewegen en de leeromgeving binnen is geordend, netjes en prikkelend.
  • De Klaeter is een echte dorpsschool. Een school met een belangrijke functie in het dorp. Hierdoor ontstaat een grote betrokkenheid, waardoor de school en het dorp elkaar versterken. Dit uit zich in de vele activiteiten, die de school samen met mensen uit het dorp organiseert. Bijvoorbeeld de rommelmarkt, verkeersacties, uitjes groencommissie enz..
  • Op de Klaeter vinden we het leren van elkaar en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. Regelmatig vinden er groepsoverstijgende activiteiten plaats. Iedere maandag starten we de week coöperatief en staat er een leerpunt centraal. De gehele week besteden we hier met elkaar aandacht aan.
  • Op onze school vinden wij een goede, rustige sfeer en een respectvolle omgang met elkaar heel belangrijk. Wanneer een kind zich veilig en prettig voelt, kan een kind tot bloei komen. Een sterk punt van onze school is de goede sfeer en het feit dat iedereen elkaar kent.
  • Op de Klaeter gaat het kind steeds zelfstandiger aan de slag om zich de aangeboden kennis eigen te maken. Op deze manier geven de kinderen vorm aan hun eigen leerproces. Ze leren plannen, leren om te gaan met uitgestelde aandacht en leren problemen zelf op te lossen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Trend: Onze school scoort in 2019 <LG. In het schooljaar 2016-2017 (3 leerlingen) en 2017-2018 (4 leerlingen) is er >LG gescoord en zijn de gestelde referentiepercentages gehaald. Vier leerlingen hebben in 2018-2019 de eindtoets in groep 8 (aanbod E8) gemaakt, uitstroom 3x VMBO GL/HAVO en 1x PRO/VMBO BB (100% 1F en 25% 1S). Eén leerling in groep 7 (aanbod E7) heeft de eindtoets gemaakt, uitstroom BB/KB (100% 1F), waar de verwachting PRO was.  Als team zijn we er trots op, dat alle leerlingen passend zijn uitgestroomd.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In 2018-2019 zijn er drie leerlingen doorverwezen naar VMBO GL/HAVO, één leerling naar PRO/VMBO BB en één leerling naar VMBO BB/KB.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 2 februari 2011 heeft er een inspectiebezoek plaatsgevonden. Uit het verslag kunnen we de conclusie trekken dat het onderwijs op onze school goed voor elkaar is. Het bezoek heeft geen aanleiding gegeven voor het maken van vervolgafspraken door de onderwijsinspectie.

Terug naar boven