De Klaeter

Jokweg 14 8394 VL De Hoeve

  • Bewegend leren is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Op De Klaeter passen we dit concept toe binnen onze lessen.
  • De Klaeter staat in een prachtig groene omgeving en dit integreren we in ons onderwijs.
  • Op De klaeter werken we met chromebooks en leren kinderen programmeren. Zo zijn ze goed voorbereid op hun toekomst.
  • Onze school is gehuisvest in een prachtig oud gebouw. De school bestaat al sinds 1876.
  • De lessen bij ons op school vinden zowel ín als buiten de klassen plaats. Buiten leren verhoogd de motivatie bij kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

De Klaeter wordt tot de kleine scholen gerekend (37 leerlingen op 1 oktober 2022) en is een school waar het onderwijs wordt gegeven in een veilige sfeer waarin we proberen om iedere persoonlijkheid tot zijn of haar recht te laten komen. Onderwijsconcept: Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen graag experimenteren, onderzoeken en dingen ontdekken. We willen de nieuwsgierigheid prikkelen en kinderen uitdagen om op zoek te gaan naar datgene waar ze goed in zijn. Dit doen we door ‘doelmatig te werken m.b.v. themagericht onderwijs’. Samen leren en beleven. Op zoek naar ieders talent. Elke 6-8 weken staat er een thema centraal, waar leerlingen m.b.v. een onderzoeksvraag/vragen op zoek gaan naar antwoorden. Kennis kunnen de kinderen via verschillende wegen vergaren. Stevig Groen onderwijs: De Klaeter staat in een groene omgeving en in ons onderwijs maken we enorm gebruik van deze omgeving. Kinderen van de Klaeter leren om verbinding te maken met hun omgeving. Waar mogelijk geven we buitenlessen en bewegend leren maakt onderdeel uit van ons onderwijsconcept. "Obs de Klaeter, Stevig Groen".


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelmatig onderwijs
  • Themagericht onderwijs
  • Buiten/Groen onderwijs
  • Bewegend leren
  • Goede sfeer - Dorpsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Klaeter is een typische dorpsschool, bijna alle kinderen van het dorp bezoeken onze school. De school is opgericht in 1876.
De school wordt tot de kleine scholen  gerekend (37 leerlingen op 1 oktober 2022). Hierdoor is de school overzichtelijk in organisatie. Leerlingen zijn geen nummer en iedereen is bij de school betrokken. Het is een school waar het onderwijs wordt gegeven in een veilige sfeer waarin we proberen om iedere persoonlijkheid tot zijn of haar recht te laten komen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn verschillende organisaties die buitenschoolse opvang bieden. De kinderen worden van school opgehaald en gaan dan naar de buitenschoolse opvang naar keuze.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven