Basisschool De Regenboog

Aeolusweg 8 3731 XG De Bilt

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is er i.v.m. de coronacrisis en het sluiten van de scholen, geen leerlingtevredenheidspeiling en monitor sociale veiligheid via Vensters afgenomen.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eens in de twee jaar nemen doen wij onderzoek naar de oudertevredenheid. In de bijlage vindt u de opbrengsten van het oudertevredenheidsonderzoek dat in het voorjaar van 2020 is uitgevoerd.


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven