Basisschool De Regenboog

Aeolusweg 8 3731 XG De Bilt

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen kunnen wij intern organiseren doordat er een schil van ambulante mensen (het zogenaamde ondersteuningsteam) werkzaam is binnen het team.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft drie combinatiegroepen 1-2. Hierdoor kunnen we voor de jongste kinderen kleinere groepen garanderen. Van de overige groepen (3 tot en met 8) hebben wij één groep. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Regenboog krijgen kinderen vanaf groep 1 Engels. De onderwijstijd hiervoor is samengevoegd met de tijd voor Lezen en Taal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Regenboog heeft, net als de andere scholen binnen De Stichting Delta gekozen voor het ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de leerlingen met de meest voorkomende basisondersteuningsbehoeften (zoals bijv. dyslexie) opgevangen in de school. Voor kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf ingeschakeld of wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere school die passend is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Anders dan bij peutergroepen zijn er binnen de gemeente De Bilt geen specifieke VVE-scholen. Kinderen van VVE-peutergroepen kunnen overstappen naar alle basisscholen. Basisscholen spelen door de organisatie van hun onderwijs in op verschillen tussen kinderen. Op De Regenboog gebruiken wij hiervoor het systeem van handelingsgericht werken met groepsplannen. Door de integrale samenwerking met de peutergroep van Stichting Kinderopvang De Bilt in ons gebouw ontstaat een ononderbroken ontwikkellijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar. We werken vanuit het principe één gebouw, één team, één pedagogische visie. 


Terug naar boven