Basisschool De Regenboog

Aeolusweg 8 3731 XG De Bilt

 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De Regenboog staat voor onderwijs met hoofd, hart en handen. Wij willen kinderen leren zichzelf, de ander en de wereld steeds beter te begrijpen en zich te ontwikkelen tot actieve en betrokken burgers. Om dat te bereiken werken wij onder andere aan de ontwikkeling van de volgende competenties:

 • Ik combineer kennis, vaardigheden en inzichten
 • Ik kan reflecteren
 • Ik heb zelfvertrouwen
 • Ik ben verantwoordelijk en zelfstandig
 • Ik benut mijn talenten
 • Ik ben oplossingsgericht
 • Ik ben respectvol

De Regenboog heeft een algemeen christelijk karakter. Wij willen met ons levensbeschouwelijk onderwijs bereiken dat kinderen gevoel krijgen voor levensvragen en begrip ontwikkelen op het gebied van tolerantie, eerlijkheid, acceptatie en rechtvaardigheid.

Om onze missie in de praktijk vorm te kunnen geven werken wij volgens de uitgangspunten van het handelingsgericht werken (hoofd), het programma De Vreedzame School (hart) voor het ontwikkelen van sociale competenties en democratisch burgerschap en speelt cultuureducatie (handen) een belangrijke rol.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hoofd
 • Hart
 • Handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Regenboog is opgericht in schooljaar 2006-2007. Daarna is de school ieder jaar met één groep (leerjaar) gegroeid, totdat de school compleet was met 8 leerjaren (groep 1 t/m 8).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Regenboog hanteert het 5-gelijkedagenmodel. Dat betekent dat de kinderen iedere dag les hebben van 8.30 tot 14.00 uur. De leerlingen eten tussen de middag met de eigen leerkracht in de groep.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven