Christelijke Basisschool De Veenbrug

Gerhard Nijlandstraat 4 7687 AR Daarlerveen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Veenbrug

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 is de Centrale Eindtoets afgenomen.

Onze leerlingen hebben een gemiddelde score van 542,8 behaald. 
Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,5.

We zijn enorm trots dat, ondanks COVID en de thuiswerkperiodes afgelopen jaar, ons onderwijs ook op afstand doorgang heeft kunnen vinden.
Door inzet van leerlingen, ouders en ons team hebben we dit bereikt.

Wat we verder bij De Veenbrug heel belangrijk vinden, maar wat de eindtoets níet meet is o.a. moed, humor, veerkracht, creativiteit, flexibiliteit, omdenken, motivatie, nieuwsgierigheid, samenwerking, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, etc...


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na elke toetsperiode analyseren de leerkrachten de resultaten van de leerlingen en de groep. De groepsplannen worden opgesteld n.a.v. de resultaten en de analyse van de niet-methode gebonden toetsen en de resultaten van de methode gebonden toetsen. Op klasniveau bespreken we de resultaten en maken indien nodig een plan van aanpak. 

In het kader van eigenaarschap, stellen leerlingen mede op basis van resultaten persoonlijke doelen. Deze worden in het portfolio beschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het bepalen van het advies kijken we nauwkeurig naar de ontwikkeling van de leerling door de jaren heen. Ons leerlingvolgsysteem speelt hierin een hoofdrol. Daarbij nemen we ook mee hoe de leerling tot die scores is gekomen. Motivatie, inzet, werkhouding spelen hierbij een belangrijke rol. Het advies bespreken we met de ouders.

De centrale eindtoets zelf is bijna altijd een bevestiging van het advies. 
Onze leerlingen stromen door naar het vervolgonderwijs in Almelo, Vroomshoop, Vriezenveen, Hardenberg, Nijverdal of Wierden.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de regel bezoekt de inspectie de school 1 x per 4 jaar. Wanneer de inspectie tevreden is ontvangt de school een basisarrangement.
Dit arrangement geldt steeds voor één jaar en betekent dat de inspectie zich geen zorgen maakt over de onderwijskwaliteit op de school.
Jaarlijks voert de inspectie ook het gesprek met het bestuur om te bepalen of het basisarrangement nog geldig is.
Onze school heeft ook dit schooljaar weer een basisarrangement van de inspectie ontvangen.

In oktober 2019 heeft de onderwijsinspectie CBS De Veenbrug bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek van stichting Ieder Kind Telt.

Terug naar boven