Christelijke Basisschool De Veenbrug

Gerhard Nijlandstraat 4 7687 AR Daarlerveen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Veenbrug

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Veenbrug is een enthousiaste basisschool, midden in het dorp Daarlerveen.

Vanuit onze kernwaarden: zelfstandigheid / verantwoordelijkheid, waardering en veiligheid, bereiden we onze leerlingen voor op de toekomst. Onze kernwaarden zijn gebaseerd op de normen en waarden uit de Bijbel. Daarom noemen wij ons een christelijke school, waar iedereen zich thuis mag voelen.

De leerlingen worden op onze school gestimuleerd om eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling, zodat ze een toekomst ontwikkelen waarin ze een leven lang kunnen leren. Om ze op de toekomst voor te bereiden, hebben wij ervoor gekozen kinderen van jongs af digitale vaardigheden aan te leren. In de dagelijkse praktijk is dit terug te zien in de school aan leerlingen in de bovenbouw die lesstof digitaal verwerken op een ChromeBook. Naast het leren, is er in de pauzes voldoende ruimte om te ontspannen op ons zeer ruime schoolplein!

CBS De Veenbrug: Jouw oversteek naar de toekomst!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfstandigheid
  • Waardering
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS De Veenbrug telde op 1 oktober 2020 95 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven