Christelijke Basisschool De Veenbrug

Gerhard Nijlandstraat 4 7687 AR Daarlerveen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Veenbrug

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is de vragenlijst leerlingtevredenheid van Vensters bij alle leerlingen van groep 5-8 afgenomen. De resultaten zijn bijgevoegd.

Gezien 91% deelname zijn de resultaten als valide aan te merken.

Tevredenheid
9,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het kader van kwaliteitsbeleid vinden we het erg belangrijk om inzicht te hebben in de tevredenheid van ouders/verzorgers over verschillende aspecten van de school.

In april 2023 hebben we de ouderenquête via Vensters PO laten invullen.

Geweldig dat we als school zo'n mooi rapportcijfer krijgen!

Alle antwoorden zijn in de bijlage weergegeven. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven