Christelijke Basisschool De Veenbrug

Gerhard Nijlandstraat 4 7687 AR Daarlerveen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Veenbrug

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2019 is de vragenlijst sociale veiligheid van Succes!Spiegel afgenomen bij leerlingen van groep 5-8. De resultaten zijn bijgevoegd.

Gezien 100% deelname zijn de resultaten als valide te zien.

Tevredenheid
8,7

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het kader van kwaliteitsbeleid vinden we het erg belangrijk om inzicht te hebben in de tevredenheid van ouders over verschillende aspecten van de school.

In maart 2021 hebben we de ouderenquête via Vensters PO laten invullen. Hierbij hebben 59 van de 67 respondenten gereageerd. 

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven