Christelijke Basisschool De Veenbrug

Gerhard Nijlandstraat 4 7687 AR Daarlerveen

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Veenbrug

Het team

Toelichting van de school

Ons enthousiaste team is samengesteld uit mannen en vrouwen van verschillende leeftijden!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle leerkrachten op CBS De Veenbrug kunnen gebruik maken van verlof, zoals beschreven in de CAO.

Bij ziekteverlof hanteren we de stappen als beschreven in het 'Protocol zieke leerkracht' stichting Ieder Kind Telt:

- De directeur vraagt vervanging aan uit de vervangingspool van Onderwijs Bureau Twente.
  Hier is onze stichting bij aangesloten.

- Wanneer er een vervanger beschikbaar is, dan zal deze het ziekteverlof vervullen.

- Is er geen vervanger beschikbaar? Dan zullen we de leerlingen van de school verdelen
  over andere groepen.
  Dit is alleen de eerste dag van het ziekteverlof.
  Duurt het ziekteverlof langer en is er geen vervanging beschikbaar?
  Dan worden ouders voor 15.00 uur 's middags geïnformeerd via "Parro" met de mededeling
  dat de groep de volgende dag niet naar school kan komen en ouders zelf voor opvang zorgen.

  Dit wordt maximaal 2 dagen per groep gedaan. Wanneer het verlof langer duurt,
  zal een andere groep thuis moeten blijven.


 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op CBS De Veenbrug hebben we de volgende specialisten:

- Specialist ZORG ( HBO master Special Educational Needs )

- Schoolopleider (i.s.m. Hogeschool Windesheim) ( HBO+ schoolopleider )

- Vakleerkracht bewegingsonderwijs ( HBO+ vakleergang bewegingsonderwijs )

- Vakleerkracht ICT ( HBO+ ICT coach )

- Specialist Hoger Management Support

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Omdat meerdere vakgebieden een geïntegreerd aanbod hebben, is het lastig om de precieze tijden te bepalen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op CBS De Veenbrug geven we onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Als enige school in het dorp Daarlerveen proberen we, binnen onze mogelijkheden, thuis-nabij onderwijs voor alle leerlingen uit het dorp te bieden. Hiervoor zetten we onze eigen expertise en de kennis vanuit Samenwerkingsverband Twente Noord in. 
We zijn ons er echter van bewust, dat we niet aan elke onderwijsbehoefte van leerlingen kunnen voldoen.
Wanneer blijkt dat wij niet in de onderwijsbehoeften van een leerling kunnen voldoen, gaan we samen met ouders en ondersteund door SWV Twente Noord op zoek naar een passende plek voor de leerling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het gebouw van CBS De Veenbrug is peuterspeelzaal Klein Duimpje gevestigd. Dit is een onderdeel van stichting Peuterspeelzalen in gemeente Hellendoorn.
Vanaf 2,5 jaar kunnen kinderen op maandag- en woensdagochtend voorschoolse educatie volgen.

Daarnaast is kinderdagverblijf Iep op 100 meter van de school gevestigd.

Terug naar boven