Christelijke basisschool De Ark

't Caphorst 2 7688 RK Daarle

  • Een plein met onze boot "De Ark", veel groen en volop speelruimte !
  • Hinkelen, schaken, dammen of lekker keuvelen onder de bomen.
  • Klimmen en klauteren en ..... zoef naar beneden.
  • Peuterspeelzaal Ukkie-pukkie en BSO COSMO zijn medebewoners van onze Ark.
  • Ook de openbare bibliotheek huist in ons gebouw.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ook dit jaar hebben onze leerlingen een leerlingtevredenheidsonderzoek ingevuld.
Zo kunnen we eenvoudig vaststellen wat leerlingen van onze school als positief ervaren, wat verbeterpunten kunnen zijn en welke tips ze hebben. Bij het werken aan de kwaliteit is de inbreng van onze leerlingen onmisbaar!

Natuurlijk vinden we het heel fijn dat ook uit deze rapportage blijkt dat veruit de meeste leerlingen zich bij onze Ark veilig voelen én met plezier naar school gaan.

Dit herkennen we zeker ook uit terloopse opmerkingen van leerlingen en feedback van onze leerlingenraad.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Niet alleen leerlingen, maar ook ouder(s)/verzorger(s) konden dit voorjaar een ouderrapportage invullen om daarmee de kwaliteit van het onderwijs bij De Ark in beeld te brengen.

Wij vinden het heel veel waard om te weten hoe ouder(s)/verzorger(s) over onze school denken, wat ze als positief ervaren, welke verbeterpunten er kunnen zijn en welke tips ouder(s)/verzorger(s) kunnen hebben. Onder andere door deze rapportage krijgen we daar inzicht in.
Verdere feedback ontvangen we met name door persoonlijke gesprekken, ouders die "zomaar even" komen binnenlopen en natuurlijk via onze actieve OR en MR.

Van deze feedback kunnen we zeggen: fijn om te horen en tips nemen we zeker mee bij onze besluitvorming!

Geweldig om te merken dat ouders/verzorgers:

  • onze school als veilig ervaren
  • de sfeer positief vinden
  • enthousiast zijn over de omgang tussen de leerlingen onderling én de leerkrachten
  • ervaren dat we bij De Ark er alles aan proberen te doen om het beste uit elke leerling te halen!

Bij De Ark ligt de ouderbetrokkenheid ver boven het landelijk gemiddelde.
Fijn dat zoveel ouders zich met veel plezier inzetten voor De Ark!

Als toelichting op de ouderrapportage: ouders konden een cijfer geven van 1 - 10. In de successcore tellen alleen de cijfers 8, 9 en 10 mee en bv met het cijfer 7 wordt geen rekening gehouden.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven