Christelijke basisschool De Ark

't Caphorst 2 7688 RK Daarle

  • Een plein met onze boot "De Ark", veel groen en volop speelruimte !
  • Hinkelen, schaken, dammen of lekker keuvelen onder de bomen.
  • Klimmen en klauteren en ..... zoef naar beneden.
  • Peuterspeelzaal Ukkie-pukkie en BSO COSMO zijn medebewoners van onze Ark.
  • Ook de openbare bibliotheek huist in ons gebouw.

Het team

Toelichting van de school

We werken bij De Ark met een enthousiast, gemotiveerd en betrokken team.

Het team bestaat uit deskundige leerkrachten, zowel juffen als meesters. Een aantal van hen werkt fulltime, maar de meesten parttime. We proberen ervoor te zorgen dat er per week nooit meer dan twee verschillende leerkrachten voor de groep staan. Ook onderwijsassistenten zetten we in om leerlingen daar waar nodig extra ondersteuning te bieden. De intern begeleider coördineert de zorg rond leerlingen en is contactpersoon voor extern deskundigen. De onderwijsspecialist zet haar kennis en ervaring in om de leerkrachten waar nodig te begeleiden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze Stichting Ieder Kind Telt is er een vervangingspool opgezet met A-en B-poolers. Als er een leerkracht gebruik maakt van een verlofregeling dan zal, indien mogelijk, vanuit de pool een beschikbare leerkracht invallen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsverdeling.

Elk jaar bekijken we hoe we de groepsverdeling het beste kunnen maken.

De school telt momenteel zes groepen. Dit betekent dat we met meerdere combinatiegroepen werken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als school is het lastig om bijvoorbeeld exact taal onder taal te plaatsen, omdat tijdens andere vakgebieden ook de taalontwikkeling aan bod komt.
Vakgebieden lopen heel vaak in elkaar over. We vinden het een uitdaging om voortdurend de leerstof te integreren. Zeker binnen de zaakvakken zien we dit terug.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsplan (zie bijlage) staat beschreven hoe bij De Ark de zorg georganiseerd wordt. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Ark wordt iedereen betrokken om samen te werken aan een betere kwaliteit van de school.

In de onderwijsplannen hebben we uitgebreid beschreven hoe we leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter willen begeleiden. Verder zetten we het komend schooljaar in op zicht op ontwikkeling. Hoe krijgen we de leerlingen van onze school goed in beeld en wat hebben onze leerlingen nodig.

Op De Ark zetten we extra in op didactisch handelen en rekenen.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De overgang van de peuterspeelzaal Ukke Pukkie naar de basisschool verloopt over het algemeen soepel. De kinderen zijn al bekend met de school omdat we onder één dak zitten. Er is al jarenlang een goede samenwerking tussen de leidsters van de peuterzaal en de leerkrachten van de onderbouw.

Terug naar boven